BIRO PERJALAN KERAJAAN

BIRO PERJALAN KERAJAAN

Posted by on in 0 Comments
AHLI JAWATANKUASA
-Ketua Biro
VISI
  1. Meningkatkan penglibatan bumiputera di dalam industri pelancongan bagi memperbaikiekonomi serta melahirkan pengusaha-pengusaha pelancongan bumiputera baru untukmenjana pertumbuhan ekonomi negara dalam sektor pelancongan.
  2. Pengusaha Agen Pelancongan / Operator Pelancongan yang berdaftar dengan Kementerian Pelancongan dan keseluruhan ekuitinya dimiliki 100% oleh kaumbumiputera.
MISI
  1. Membantu ahli Persatuan untuk mendapatkan sokongan dari pihak Kerajaan seperti Kementerian Kewangan dan Unit Perancang Ekonomi Negara.

Your email address will not be published. Required fields are marked *