BIRO HAJI & UMRAH

BIRO HAJI & UMRAH

Posted by on in 0 Comments
AHLI JAWATANKUASA
HJ. AYOB MAT ARIS-Ketua Biro
VISI
  1. Meningkatkan penglibatan bumiputera di dalam industri pelancongan bagi memperbaikiekonomi serta melahirkan pengusaha-pengusaha pelancongan bumiputera baru untukmenjana pertumbuhan ekonomi negara dalam sektor pelancongan.
  2. Pengusaha Agen Pelancongan / Operator Pelancongan yang berdaftar dengan Kementerian Pelancongan dan keseluruhan ekuitinya dimiliki 100% oleh kaum bumiputera.
MISI
  1. Meningkatkan kualiti perkhidmatan haji & umrah di kalangan syarikat agar ‘pengguna’memperolehi keselesaan semaksima mungkin dalam usaha memperoleh amal yakin dan keredhaan Allah s.w.t
  2. Menyuburkan perkhidmatan haji dan umrah sebagai sumber rezki yang berasaskan amal dan takwa.
  3. Memperkasakan nilai jatidiri pengusaha perkhidmatan haji dan umrah dengan menyalurkan semula sebahagian perolehan ke arah amal kebajikan.
  4. Melahirkan pengusaha haji dan umrah sebagai ‘Duta Negara Cemerlang’ dengan membawa dan menjaga imej baik negara.

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *