BIRO DOMESTIK

BIRO DOMESTIK

Posted by on in 0 Comments
AHLI JAWATANKUASA
  1. En. Ahmad Roslan-Ketua Biro
VISI
  1. Meningkatkan penglibatan bumiputera di dalam industri pelancongan bagi memperbaikiekonomi serta melahirkan pengusaha-pengusaha pelancongan bumiputera baru untukmenjana pertumbuhan ekonomi negara dalam sektor pelancongan.
  2. Pengusaha Agen Pelancongan / Operator Pelancongan yang berdaftar dengan Kementerian Pelancongan dan keseluruhan ekuitinya dimiliki 100% oleh kaum bumiputera.
MISI
  1. Menjadikan BUMITRA MALAYSIA sebagai Persatuan yang aktif, dihormati dan diiktiraf olehsemua pihak
  2. Membantu ke arah menjadikan ahli Persatuan berperanan lebih aktif dalam menjalankan pakej-pakej pelancongan Domestik
  3. Mengadakan usahasama dengan ahli-ahli dalam menjalankan program produk-produk
  4. Pelancongan Domestik anjuran Kementerian Pelancongan, Tourism Malaysia & MTPN
  5. Mewujudkan peluang-pelaung perniagaan bersama pengusaha bajet hotel/chalet dan pengusaha Homestay.

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *