BIRO TEKNOLOGI MAKLUMAT

BIRO TEKNOLOGI MAKLUMAT

Posted by on in 0 Comments
AHLI JAWATANKUASA
MOHD HIZZAT MOHD SHAH -Ketua Biro
VISI
  1. Meningkatkan penglibatan bumiputera di dalam industri pelancongan bagi memperbaikiekonomi serta melahirkan pengusaha-pengusaha pelancongan bumiputera baru untukmenjana pertumbuhan ekonomi negara dalam sektor pelancongan.
  2. Pengusaha Agen Pelancongan / Operator Pelancongan yang berdaftar dengan Kementerian Pelancongan dan keseluruhan ekuitinya dimiliki 100% oleh kaumbumiputera.
MISI
  1. Melakukan penambahbaikan dengan memfokus kepada peranan perhubungan di mana Teknologi Maklumat akan menjadi satu instrumen ke arah penambahbaikan ini.
  2. Menggalakan pengusaha pelancongan bumiputera menceburi/mendalami bidang IT .
  3. Mempertingkatkan pengetahuan ahli & pekerja dalam bidang IT .
  4. Membantu ahli-ahli memperluaskan jaringan menerusi pembinaan laman web dan menyediakan pekerja mahir bagi tugas penyelenggaraan bulanan.
  5. Menyelia dan mengemaskini laman web BUMITRA MALAYSIA

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *