BIRO INSURAN

BIRO INSURAN

Posted by on in 0 Comments
AHLI JAWATANKUASA
Sekretariat-Ketua Biro
VISI
  1. Meningkatkan penglibatan bumiputera di dalam industri pelancongan bagi memperbaikiekonomi serta melahirkan pengusaha-pengusaha pelancongan bumiputera baru untuk menjana pertumbuhan ekonomi negara dalam sektor pelancongan.
  2. Pengusaha Agen Pelancongan / Operator Pelancongan yang berdaftar dengan Kementerian Pelancongan dan keseluruhan ekuitinya dimiliki 100% oleh kaum bumiputera.
MISI
  1. Mendapatkan sebutharga insuran yang terbaik untuk perjalanan kerajaan yang boleh dimanfaatkan oleh ahli-ahli

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *