BIRO PENGANGKUTAN

BIRO PENGANGKUTAN

Posted by on in 0 Comments
AHLI JAWATANKUASA
Hj. Abdul Aziz Abdul Subhan-Ketua Biro
VISI
  1. Meningkatkan penglibatan bumiputera di dalam industri pelancongan bagi memperbaikiekonomi serta melahirkan pengusaha-pengusaha pelancongan bumiputera baru untukmenjana pertumbuhan ekonomi negara dalam sektor pelancongan.
  2. Pengusaha Agen Pelancongan / Operator Pelancongan yang berdaftar dengan Kementerian Pelancongan dan keseluruhan ekuitinya dimiliki 100% oleh kaumbumiputera.
MISI
  1. Membantu ahli Persatuan di dalam mendapatkan bantuan teknikal tentang pengangkutan pelancongan (bas persiaran, kereta sewa dan sebagainya).
  2. Sesi Penerangan (Permohonan mendapatkan permit Bas Persiaran)
  3. Sesi Penerangan (Pinjaman Pembelian kenderaan dari SME/MOT)
  4. Penyediaan Kertas Kerja / Cadangan
  5. Tresure Hunt

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *