Bumitra MalaysiaBumitra Malaysia
Forgot password?

BIRO EKONOMI & PROJEK KHAS

AHLI JAWATANKUASA

Hj Mohd Basir Bin Daud – Ketua Biro Ekonomi dan Projek Khas

VISI

  1. Meningkatkan penglibatan bumiputera di dalam industri pelancongan bagi memperbaiki ekonomi serta melahirkan pengusaha-pengusaha pelancongan bumiputera baru untuk menjana pertumbuhan ekonomi negara dalam sektor pelancongan.
  2. Pengusaha Ejen Pelancongan / Operator Pelancongan yang berdaftar dengan Kementerian Pelancongan dan keseluruhan ekuitinya dimiliki 100% oleh kaum bumiputera.

MISI

  1. Menyatupadukan ahli dari semua kaum bumiputera melalui program-program anjuran BUMITRA MALAYSIA.
  2. Menjadikan BUMITRA MALAYSIA sebuah Persatuan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa.
  3. Memperbanyakkan ‘networking’ dengan Persatuan Pelancongan dari luar negara.
  4. Bekerjasama dengan agensi kerajaan khasnya KPL/TM dalam mempromosikan pelancongan.