AHLI JAWATANKUASA
DZULKARNAIN BIN BAHARUDIN-Ketua Biro
VISI
  1. Meningkatkan penglibatan bumiputera di dalam industri pelancongan bagi memperbaikiekonomi serta melahirkan pengusaha-pengusaha pelancongan bumiputera baru untukmenjana pertumbuhan ekonomi negara dalam sektor pelancongan.
  2. Pengusaha Agen Pelancongan / Operator Pelancongan yang berdaftar dengan Kementerian Pelancongan dan keseluruhan ekuitinya dimiliki 100% oleh kaumbumiputera.
MISI
  1. Membantu ahli-ahli dalam memasarkan pakej-pakej pelancongan melalui Road Show atau Tourism Fair.
  2. Mengemaskinikan data serta maklumat ahli berdasarkan bilangan pekerja, aset terkumpul, turnover dll.
  3. Mengeluarkan satu buku yang berisi maklumat mengenai penerangan terkini Persatuan BUMITRA MALAYSIA yang meliputi Visi & Misi serta keistimewaan sekiranya menjadi ahli.
  4. Menghantar borang keahlian kepada syarikat-syarikat yang layak serta berpotensi.
  5. Mengadakan kerjasama dengan lain-lain biro bagi mengendalikan Travel Fair, Konvensyen, Dialog, Seminar dll.