Bumitra MalaysiaBumitra Malaysia
Forgot password?

BIRO KEBAJIKAN, SOSIAL & SUKAN

AHLI JAWATANKUASA
  1.  – Ketua Biro
  2. – AJK
VISI
  1. Meningkatkan penglibatan bumiputera di dalam industri pelancongan bagi memperbaiki ekonomi serta melahirkan pengusaha-pengusaha pelancongan bumiputera baru untuk menjana pertumbuhan ekonomi negara dalam sektor pelancongan.
  2. Pengusaha Ejen Pelancongan / Operator Pelancongan yang berdaftar dengan Kementerian Pelancongan dan keseluruhan ekuitinya dimiliki 100% oleh kaum bumiputera.
MISI
  1. Memelihara, meningkat dan mengukuhkan hubungan antara ahli-ahli yang berdaftar di bawah Perlembagaan BUMITRA MALAYSIA.
  2. Memupuk semangat kerjasama dan perihatin antara ahli-ahli BUMITRA MALAYSIA ke arah pembentukan satu organisasi bangsa Melayu yang bersatu padu.
  3. Mengukuhkan jaringan (networking) dengan agensi-agensi Kerajaan, badan-badan bukan kerajaan (NGO), sektor swasta serta agensi dan pertubuhan yang berkait rapat dengan halatuju BUMITRA MALAYSIA.
  4. Memperkasakan komuniti (Community Empowerment) antara ahli-ahli BUMITRA MALAYSIA.