Bumitra MalaysiaBumitra Malaysia
Forgot password?

BIRO LATIHAN & PEMBANGUNAN PRODUK

AHLI JAWATANKUASA
Dato’ Seri Ustaz ​ Hj Ahmad Bukhori Ghazali – Ketua Biro Latihan & Pembangunan Produk
VISI
  1. Meningkatkan penglibatan bumiputera di dalam industri pelancongan bagi memperbaikiekonomi serta melahirkan pengusaha-pengusaha pelancongan bumiputera baru untuk menjana pertumbuhan ekonomi negara dalam sektor pelancongan.
  2. Pengusaha Ejen Pelancongan / Operator Pelancongan yang berdaftar dengan Kementerian Pelancongan dan keseluruhan ekuitinya dimiliki 100% oleh kaum bumiputera.
MISI
  1. Meningkatkan pengetahuan semua peringkat ahli BUMITRA MALAYSIA
  2. Latihan khusus untuk pengusaha pelancongan dalam aspek operasi
  3. Pendedahan kepada teknik jualan, pengiklanan efektif, IT dan media eletronik
  4. Melahirkan keyakinan diri ahli BUMITRA MALAYSIA dalam pasaran antarabangsa.
  5. Pendedahan utk merekacipta produk domestik/tempatan dgn menaiktaraf ke tahap yg lebih mewah.
  6. Mengadakan sesi latihan motivasi dan pembangunan modal insan.
  7. Mewujudkan pelan tindakan komprehensif untuk membantu ahli dalam bidang pelancongan.