NOTIS MESYUARAT AGUNG TAHUNAN

 

 

Dengan ini dimaklumkan bahawa Mesyuarat Agung Tahunan BUMITRA MALAYSIA kali ke-35 akan diadakan pada hari Isnin, 24 Julai 2017  jam 9.30  pagi di Dewan Tun Dr. Ismail-A, Level 2, Putra World Trade Centre (PWTC), No: 41, Jalan Tun Ismail, 50480 Kuala Lumpur.

 

 

AGENDA MESYUARAT

 

 

  • Membentangkan dan Mengesahkan Minit Mesyuarat Agung yang lalu (2 Ogos 2016)

 

  • Membentangkan Laporan Tahunan yang lalu (2016/2017)

 

  • Membentangkan dan Menerima Laporan Kewangan dan Penyata Kira-kira yang telah diauditkan untuk tahun yang berakhir 31 Disember 2016

 

  • Melantik Juruaudit

 

  • Membahas Usul-usul jika ada yang diterima sebelum Mesyuarat Agung Tahunan

 

  • Ucapan Penangguhan

 

 

 

Dengan Perintah

Jawatankuasa Kerja

 

 

 

SUHAIDA BORHAN   

Setiausaha Agung Kehormat

 

 

Tarikh : 16 Jun 2017

 

 

NOTA:

 

  • Semua ahli hendaklah melantik seorang wakil untuk menghadiri Mesyuarat Agung. Perlantikan tersebut hendaklah secara bertulis dan dikirim kepada Setiausaha Agung Kehormat BUMITRA MALAYSIA dan setiap ahli mempunyai satu undi sahaja. Perwakilan itu hendaklah terdiri daripada pemilik syarikat atau pengurus kanan syarikat yang boleh memberikan keputusan dan cadangan yang bernas.

 

  • Agenda mesyuarat termasuk salinan-salinan peringatan mesyuarat dan laporan-laporan cadangan-cadangan, penyata kewangan BUMITRA MALAYSIA bagi tahun lalu akan dihantar tujuh (7) hari sebelum tarikh Mesyuarat Agung diadakan.

 

 

 

 

 

 

 

 

ATURCARA MAJLIS

 MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KALI KE-35 BUMITRA MALAYSIA

24 Julai 2017, Dewan Tun Dr. Ismail – A,

Putra World Trade Centre (PWTC),  Level 2,

No: 41, Jalan Tun Ismail, 50480 Kuala Lumpur.

 

 ****************************************

 

 

 

8.00pagi           Ketibaan dan Pendaftaran Ahli-ahli

 

9.00pagi           Ketibaan Para Jemputan

 

9.20pagi           Bacaan Doa

 

9.30pagi           Ucapan Oleh Tuan Presiden BUMITRA MALAYSIA

Haji Harith Mohd Ali

 

9.40pagi           MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KE-35 BUMITRA MALAYSIA DIMULAKAN

 

12.30tgh           Makan Tengahari / Solat.

 

2.30petang       MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KE-35 BUMITRA MALAYSIA DITERUSKAN

 

3.00petang       Majlis Bersurai