Bumitra MalaysiaBumitra Malaysia
Forgot password?

WAKIL SABAH & SARAWAK

AHLI JAWATANKUASA
  1. Tn. Hj Jahar Bin Hj Sulaiman – Wakil Sabah & WP Labuan
  2. Tn. Hj Wan Muhd Fahruzzi Wan Abdul Wahab – Wakil Sarawak
VISI
  1. Meningkatkan penglibatan bumiputera di dalam industri pelancongan bagi memperbaikiekonomi serta melahirkan pengusaha-pengusaha pelancongan bumiputera baru untuk menjana pertumbuhan ekonomi negara dalam sektor pelancongan.
  2. Pengusaha Ejen Pelancongan / Operator Pelancongan yang berdaftar dengan Kementerian Pelancongan dan keseluruhan ekuitinya dimiliki 100% oleh kaum bumiputera.
MISI
  1. Merapatkan hubungan di antara ahli-ahli di Semenanjung dengan Sabah & Sarawak